สาระภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวจิราวดี ดลรัศมี
ครูชำนาญการ
โทร. 0963054415

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นาง​เจต​สุดา​ภรณ์​ ยุบล​ไสย​
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. –
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นาง​ณีรนุช  รัตนสีหา
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0936919599
นางกุสุมา เสนานาค
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0862348379
นายผดุงเดช เถาว์ชาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0910608917
นางสาวศศิธร  บุญแสน
ครูชำนาญการ
โทร. 0862335350
นางสาวจิราวดี ดลรัศมี
ครูชำนาญการ
โทร. 0963054415
นายปิติพงศ์ พาโสมนัสสกุล
ครู
โทร.083-0050380
นางสาวกาญจนา ยิ่งวงษ์
ครู
โทร. –
นายกัมพล วรรณลักษณ์ ประยูรรัตนวงศ์
ครู
โทร. 0814888489
นายอรรถพล  พิทักษ์
ครู
โทร. –
นางสาวชุติมา ราชปัญญา
ครู
โทร. 0619659883
นางสาวพิมพ์นารา บุญนำมา
ครู
โทร. –
นางสาวลัทธวรรณ วงษ์โพย
ครู
โทร. 0645416598
นางสาวพนาวรรณ นิลโสม
ครู
โทร. –
นางสาวมณฑิรา  สุเทวี
ครู
โทร. –
นางสาวชลธิชา งามศิริอุดม
ครู
โทร. 0894179880
นางสาวปิยรัตน์  เรืองจันทร์
ครู
โทร. –
นางสาวชฏาภรณ์ พรมคำ
ครูผู้ช่วย
โทร. 0631544164
นางสาวเจนจิรา เขจรเฟื่อง
ครูผู้ช่วย
โทร. 0981383246
นางสาวภัทราวดี  ภูดอนกลอย
ครูอัตราจ้าง
โทร. 0925686932
Mr.Petr Arkadievich Kurnygin
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
Ms. Adelaida B. Cagot
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
โทร. 0655872815
Mr. Saw Pwe Say Htoo
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
โทร. 0923213467