สาระศิลปะ

Spread the love
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางจีรติ  ชาติแพงตา
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0961697881
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0895713657
นายทองพูน  วารีไสย์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. –
นางจารุณี  เขตอนันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0885729893
นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 0953629787
นายวันชัย  สารขันธ์
ครูผู้ช่วย
โทร. –
นางสาวกุลนันท์  อัฐนาค
พนักงานราชการ
โทร. –
นายศิวัสกรณ์  ศุภศร
ครูอัตราจ้าง
โทร. –