Category: คลิป/ภาพกิจกรรม

0

เสวนาออนไลน์สัญจร วิทยาศาตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนรู้ การอยู่กับธรรมชาติ โดยมูลนิธีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ ห้องประชุมบุษกร โรงเรียนกมลาไสย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับครูในพื้นที่ต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน พัฒนาครู นักเรียน และการศึกษาไทย อย่างยั่งยืน

สกู้ป! 25 ส ค 2565 เสวนาออนไลน์สัญ...

0

กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมเฉลิมฉลอง 125 ปี ไทย-รัสเซีย ปี 2565

18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนกมลาไสย สพ...

0

17 ส.ค.2565 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ชั้น ม.6 โรงเรียนกมลาไสย ร่วมอบรมรับความรู้กฎหมาย ตามโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย จากผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

17 ส.ค.2565 ผู้บริหาร ครู และนักเร...

0

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาวันแม่แห่งชาติ 2565 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกมลาไสย ได้ร่วมกันจัดพิธีเพื่อถวายพระพร

10 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการสำนักใ...

0

10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนกมลาไสย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมนิลปัทม์

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้น ระหว่างว...

0

กิจกรรมทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2565 โรงเรียนกมลาไสย

กิจกรรมทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามเนื่...

0

กิจกรรมพิธีบวงสรวงและรำลึกถึงพระสุนทรโวหาร เนื่องในวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ 26 มิถุนายน…โรงเรียนกมลาไสย

กิจกรรมพิธีบวงสรวงและรำลึกถึงพระสุ...

0

โรงเรียนกมลาไสย โดย ผอ.ดร.วรุตม์ เขจรสัตย์ นำคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมวันรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด ปี 2565

23 มิถุนายน 2565 ดร.วรุตม์ เขจรสัต...