โรงเรียนกมลาไสย

MOODLE: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
หน้าหลัก » กระดานเสวนา » ข่าวและประกาศ » การป้องกันภัยจากสารเสพติด

การป้องกันภัยจากสารเสพติด
โดย พุทธชาติ แสนศรี - เสาร์, 5 มิถุนายน 2010, 10:19PM

  ตัวชี้วัด   พ๕./  ม. ๑/๒.๔    - อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกันการติดสารเสพติด   -แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลกสารเสพติด  โดยใช้ทักษะต่างๆ     สาระการเรียนรู้แกนกลาง   - การป้องกันการติดสารเสพติด   - ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด  -ทักษะการคิดวิเคราะห์   - ทักษะการสื่อสาร   - ทักษะการตัดสินใจ   - ทักษะการแก้ปัญหา  ฯลฯ 

ตอบ  


คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
หน้าหลัก