Welcome to Kamalasai School <<=== โทร.043-899037


<<;ดาวโหลดฟอร์มการเขียนโครงการปี 60 ดาวโหลดฟอร์มรายงานการจัดทำโครงการปี 59
<<
; รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (gifted) ประจำปีการศึกษา 2560 \\
<<; โรงเรียนกมลาไสยรวมใจกันแปรอักษรเพื่อน้อมแสดงความไว้อาลัยแด่ "พ่อหลวง" \\
<<
; "วารสารอินทนิลภาคเรียนที่ 1/2559" \\
<<;รายชื่อนักเรียนโรงเรียนกมลาไสยปีการศึกษา 2559
<<;ดาวโหลดคู่มือครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี 59