Welcome to Kamalasai School <<=== โทร.043-899037<< รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ลงวันที่ 22 เมษายน 2560

<< รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ลงวันที่ 21 เมษายน 2560

<< รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ลงวันที่ 19 เมษายน 2560

<< รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

<< ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป และห้องเรียนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2560

<< ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

<<
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (gifted) ประจำปีการศึกษา 2560
<<
;ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (gifted) ประจำปีการศึกษา 2560 \\
<<
; "วารสารอินทนิลภาคเรียนที่ 2/2559" \\
<<;ดาวโหลดฟอร์มการเขียนโครงการปี 60 ดาวโหลดฟอร์มรายงานการจัดทำโครงการปี 59