<<;รับสมัครโครงการค่ายนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ Kamalasai Robocon
<<;ดาวโหลดคู่มือครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี 59
<<;ดาวโหลดฟอร์มการเขียนโครงการปี 59 ดาวโหลดฟอร์มรายงานการจัดทำโครงการปี 58
<<;รายชื่อนักเรียนโรงเรียนกมลาไสยปีการศึกษา 2558 \\
<<;      KLS Robot Center