โรงเรียนกมลาไสย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ขอต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่าน..ด้วยความยินดียิ่ง
<< กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษทางวิชาการ (Academic Gifted Program)
   ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.1 และ ม. 4
<< ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
<< รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563   (แก้ไขวันที่ 18 ธ.ค.2563)
<< ดาวน์โหลดโครงสร้างการสอน ทุกชั้น ทุกสาระวิชา  (แก้ไขวันที่ 5 ม.ค.2564)
<< ผลการประเมินสมศ.รอบสี่โรงเรียนกมลาไสย
<< รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2562
<< ประกาศโรงเรียนกมลาไสยรับสมัครกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
<< ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
<<ตารางเรียน ระดับชั้น ม.1, ระดับชั้น ม.2, ระดับชั้น ม.3, ระดับชั้น ม.4, ระดับชั้น ม.5, ระดับชั้น ม.6, 
  << จดหมายข่าวโรงเรียนกมลาไสยฉบับ 11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  << ดาวโหลดฟอร์มการเขียนโครงการปี 63 ดาวโหลดฟอร์มรายงานการจัดทำโครงการปี 62 

Gifted  Robot  Teacher Site  คำสั่งโรงเรียน

คลิกเข้าหน้าหลัก