โรงเรียนกมลาไสย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ขอต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่าน..ด้วยความยินดียิ่ง

<< ผลการประเมินสมศ.รอบสี่โรงเรียนกมลาไสย
<< รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2562
<< ประกาศโรงเรียนกมลาไสยรับสมัครกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
<< ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
<< รายชื่อนักเรียนปี 2563 
<<ตารางเรียน ระดับชั้น ม.1, ระดับชั้น ม.2, ระดับชั้น ม.3, ระดับชั้น ม.4, ระดับชั้น ม.5, ระดับชั้น ม.6, 
  << จดหมายข่าวโรงเรียนกมลาไสยฉบับ 11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  << ดาวโหลดฟอร์มการเขียนโครงการปี 63 ดาวโหลดฟอร์มรายงานการจัดทำโครงการปี 62 
   

Gifted  Robot  Teacher Site  คำสั่งโรงเรียน

คลิกเข้าหน้าหลัก