Welcome to Kamalasai School <<=== โทร.043-899037<< ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาจีน

<< จดหมายข่าวโรงเรียนกมลาไสยภาคเรียนที่ 1/2560


<< รายชื่อนักเรียนโรงเรียนกมลาไสยปีการศึกษา 2560


<< ดาวโหลดฟอร์มการเขียนโครงการปี 60
ดาวโหลดฟอร์มรายงานการจัดทำโครงการปี 59