Welcome to Kamalasai School <<=== โทร.043-899037


<< ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประชุม-โรงอาหารแบบ 005 (หอประชุมนิลปัทม์)

<< kamasai School Announcement Of a Foreing Language Teacher Vacancy

<< รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน

<< จดหมายข่าวโรงเรียนกมลาไสย ฉบับที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2561

<< ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดซ่อมแซมอาคารเรียน216


<< รายชื่อนักเรียนโรงเรียนกมลาไสยปีการศึกษา 2561


<< รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560


<< ดาวโหลดฟอร์มการเขียนโครงการปี 60
ดาวโหลดฟอร์มรายงานการจัดทำโครงการปี 59