โรงเรียนกมลาไสย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 24
Welcome to Kamalasai School <<=== โทร.043-899037


<< ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 216ล.

<< ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

<< จดหมายข่าวโรงเรียนกมลาไสย1/2561

<< รายชื่อนักเรียนโรงเรียนกมลาไสยปีการศึกษา 2561


<< รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560


<< ดาวโหลดฟอร์มการเขียนโครงการปี 60
ดาวโหลดฟอร์มรายงานการจัดทำโครงการปี 59