Welcome to Kamalasai School <<=== โทร.043-899037
<<ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ


<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ


<< รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ


<< พิมพ์เกียรติบัตรการอบรม EIS


<< ประกาศ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนกมลาไสย ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560


<< รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 (SAR)


<< รายชื่อนักเรียนโรงเรียนกมลาไสยปีการศึกษา 2560


<< "วารสารอินทนิลภาคเรียนที่ 2/2559"
\\

<< ดาวโหลดฟอร์มการเขียนโครงการปี 60
ดาวโหลดฟอร์มรายงานการจัดทำโครงการปี 59