Welcome to Kamalasai School <<=== โทร.043-899037<< ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสุขศึกษา

<< รับสมัครนักเรียนเข้าอบรมหลักสูตรทางคอมพิวเตอร์ ด่วน!!!!!!!!! (คลิกอ่านรายละเอียด)

<< จดหมายข่าวโรงเรียนกมลาไสยภาคเรียน 2/2560

<< ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 6ที่/49

<< รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสุขศึกษา


<< รายชื่อนักเรียนโรงเรียนกมลาไสยปีการศึกษา 2560


<< ดาวโหลดฟอร์มการเขียนโครงการปี 60
ดาวโหลดฟอร์มรายงานการจัดทำโครงการปี 59